^

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

 Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A használók lehetnek könyvtári látogatók és könyvtári tagok. 

A látogatók a nyilvántartási övezetben történő regisztrációt követően beiratkozási díj nélkül vehetik igénybe a meghatározott ingyenes szolgáltatásokat.

 

A könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított:

 

♦ a könyvtár megtekintése,

♦ tájékoztatás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, a folyóirat olvasó használata,

♦ az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,

♦ a rendezvények látogatása

 

A felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

 

A könyvtári tagság beiratkozási díjhoz kötött.

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanulói, a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói, a 70 éven felüliek és a csökkent látóképességűek.

Kedvezményekben részesülnek a nyugdíjasok, a pedagógusok, a mozgássérültek és a munkanélküliek.

Beiratkozási díj: 500,- Ft/év. Kedvezményes díj: 300.- Ft/év.

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölni és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme. személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

 

A könyvtári tag (beiratkozott olvasó) ingyenesen veheti igénybe az alábbi szolgáltatásokat:

 

♦ a nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése (maximum 6 db 4 hétre),

♦ nyomtatott, hangzó, képi dokumentumok használata,

♦ hozzáférés a könyvtár számítógépes adatbázisaihoz, CD-ROM-okhoz,

♦tájékoztatás, segítségnyújtás a katalógusok és a kézikönyvtár használatához,

♦ az olvasóterem adott dokumentumainak és folyóiratok kölcsönzése korlátozott időre

♦ hangoskönyvek kölcsönzése vakok és gyengén látók számára,

♦ könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása,

♦ adott könyvtári rendezvények látogatása

 

Késedelmi díj

A kölcsönzési határidő lejárta előtt egy alkalommal maximum 4 hétre hosszabbítható a kölcsönzés. Az előjegyzésben lévő dokumentum kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.
A kölcsönzési határidő lejártára postai úton figyelmeztetjük a használót. A postaköltség a kölcsönzőt terheli.

 

INTERNET-HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Az Internet használatának feltétele a könyvtári tagság és gyermekek esetében 5. osztálytól vehető igénybe.

 Hétfő: 12 - 16:45 óráig
 Kedd: 8 - 16:45 óráig
 Szerda: 8 - 16:45 óráig
 Csütörtök: 8 - 16:45 óráig
 Péntek: 8 - 16:45 óráig
 Szombat: 8 - 11:45 óráig

Lehetőség van időpont-egyeztetésre, napi fél órára. Oktatási célra hosszabb időre is igénybe vehető!

♦ A számítógépekben okozott bármilyen kár után az okozó anyagi felelősséggel tartozik.

♦ A felhasználó viselkedésével nem zavarhatja a többi gépnél ülőt.

♦ Karbantartás miatt alkalmanként az Internet-hozzáférés szünetelhet.

Az Internet használata (egyéb szolgáltatás nélkül) ingyenes.

 

A használóknak segítséget nyújtunk az internet, adatbázisok és információforrások használatához, valamint az elektronikus ügyintézéshez.

 

Az Internet-használat íratlan szabályainak betartása követelmény!

 

Csak annyit töltsön merevlemezre, amennyire feltétlenül szüksége van. Azt a saját nevére létrehozott mappába mentse!

Kérjük ne töröljön a merevlemezről, bízza a könyvtárosra! Egyéb hordozóra történő mentésnél kérjék a könyvtáros segítségét!

A gépek beállításainak változtatása tilos! Rendellenesség esetén forduljon a könyvtároshoz.

♦ A gépek be- és kikapcsolósa a könyvtárosra tartozik.

 

A szolgálatot teljesítő könyvtáros megtilthatja a géphasználatot, ha nem a fentieknek megfelelően használja az Internetet, vagy annak bármilyen könyvtári környezetben meg nem engedett felhasználását tapasztalja. Pl.: obszcén szövegek használata, felnőtt oldalak nézegetése, stb.

Copyright 2017  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény weblap by Sándor Nemes - vmkbrendszergazda@gmail.com