^

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Könyvtár története

 

1950. november 7-én, a Kultúrházban mintegy 200 db könyvvel nyílt meg a nyilvános népkönyvtár, amelyet a bajai körzeti könyvtár létesített. A Bácsalmási Járási Tanács könyvtáraként 1953. október 1-jén kezdte meg működését. A minisztertanács 1952-es rendelkezését követően 1953. október 1-jétől járási könyvtárrá szervezték. A bácsalmási járás területén Fekete Dezső és munkatársai 21 leté­ti könyvtárt létesítettek és gondoztak. Az intézmény 1954 áprilisában önálló épületet kapott, és fel­vette a Vörösmarty Mihály Járási Könyvtár nevet. 1960 -ban a községek hatáskörébe kerültek a bácsalmási járás területén működő letéti könyvtárak, ezt követően a Vörösmarty Mihály Könyvtár területi módszertani feladatokat látott el. 1962. április 1-jétől megszűnt a bácsalmási járás, ezzel a könyvtár járási funkciója is. 

    1962 decemberében a jelenlegi helyére, a Hősök tere 10. szám alatti épületbe költözött. A 196 m2 alapterület ideális volt a húszezer kötetes állomány szabadpolcos elhelyezésére. Az 1960-as években erősödött a gyűjtő-, feltáró és tájékoztató, valamint a helyismereti tevékenység. 1971 -ben Kiváló Könyvtár kitüntetésben részesült az intézmény. Az 1970-es évek közepétől rendszeressé váltak a lakóhely-ismereti és a könyv-és könyvtárhasználati órák, valamint a csoportos gyermekfoglalkozások. Az új tevékenységhez megfelelő dokumentumokra is szükség volt, ekkor kezdődött az audiovizuális gyűjtemény kialakítása. 1984-re a gyűjtemény 54000-re gyarapodott. A galériával és a raktárhelyiséggel együtt 100 m2-rel az alapterület is bővült.1984-1990 között hét községi könyvtár módszertani gondozását látta el.

 

 

1986-tól Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár. 1990-től 1999.december 31-ig a Művelődési Központtal összevontan működött.
2000. január 1 -je óta részben önálló intézmény. 2004-ben került kialakításra az emeleti részen a Dulity Tibor Képtár.
A 2007 áprilisában befejeződött átalakítás után az egész épület a könyvtár kezelésébe került, így alapterülete ma már 462 m2.
Bácsalmás Város Képviselő-testülete határozatával 2011. február 8 -ától összevont intézményként működik Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény néven.

Tagintézményei: Bácsalmási Kulturális  Központ, Gyűjtemények Háza, Dulity Tibor Képtár, Fiedler Közösségi Ház, Tájház.

Copyright 2018  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény weblap by Sándor Nemes - vmkbrendszergazda@gmail.com