^

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

    A bácsalmási Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár, a település nyilvános könyvtáraként fő feladatá­nak tekinti, hogy a város és a vonzáskörzetéhez tartozó települések minden lakosa számára biztosítsa az információhoz és a kultúra kincseihez való hozzáférést.

Felvállalja az oktatás különféle formáiban részt vevők segítését. Fontosnak tartja a gyermekek olvasási kultúrájának formálását, az önálló ismeretszerzési tevékenységek elsajátítását.

Lehetőséget ad mindazon készségek megszerzésére, amelyek lehetővé teszik az intézmény számítástechnikai eszközeinek használatát. Segíti a közéletben való részvételhez szükséges tájékozódást, információs hátteret nyújtva a vállalkozási tevékenységekhez, az elektronikus ügyintézés különböző formáihoz.

Hozzájárul a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének növeléséhez.

Támogatja a város történetének, természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását, gyűjtését, helytörténeti kutatók segítését.

Hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Más könyvtárak szolgáltatásait közvetíti és részt vesz a könyvtárközi dokumentumok cseréjében.

Mindezek érdekében folyamatosan bővíti, feltárja, megőrzi, gondozza dokumentumállományát. Munkája során folyamatosan figyelembe veszi a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgálja a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően módosítja, bővíti szolgáltatásait, javítja személyi és tárgyi feltételeit.

 

Bácsalmás, 2010. május

 

Copyright 2017  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény weblap by Sándor Nemes - vmkbrendszergazda@gmail.com