^

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Pályázatok

 


TIOP 1.2.3.08/1-2008-0029

 

TIOP és TÁMOP

Az elmúlt időszakban a gyors technikai fejlődés eredményeként a könyvtári szolgáltatásunk arcula­ta is megváltozott. A klasszikus könyvtárhasználat mellett egyre nagyobb az igény a gyors informá­ciók szerzésére, az elektronikus információkhoz kötődő szolgáltatások igénybevételére. Mindezek­hez kapcsolódnak a 2008-2009-ben beadott és elnyert TIOP és TÁMOP pályázati támogatások. Megvalósításuk ebben az évben kezdődött el és a befejezése 2012-re várható. Közvetlen célunk bekapcsolódás a Katona József Megyei Könyvtár integrált rendszerébe, párhuza­mosan a könyvtár digitális szolgáltatásainak javításával. Ezzel a kapcsolódással megtörténhet a könyvtári munkafolyamatok teljes körű gépesítése. A rendszerrel egy korszerű, magas szintű tudás kerül be a könyvtárba, valamint gyűjteményünk teljes körű elérhetőségét tesszük  majd lehetővé. A pályázatok keretében 4 db számítógéppel bővül a könyvtár számítógép-állománya. Ezek közül 1 gépet a gyengén látók részére teszünk használhatóvá. Nagyító és szövegfelismerő programmal, szkennerrel és képerőolvasóval látunk el, ami számukra is könnyebbé és élvezhetőbbé teszi a számí­tógép használatát. Terveink között szerepel olyan foglalkozások, könyvtári órák szervezése, amelyen a használókat hasznos, számukra készült honlapokkal és programokkal ismertetjük meg. Úgy gondoljuk, hogy az óvodás korosztály számára kéthetente szervezett foglalkozások, az élethosszig tartó tanulás iránti igény kialakulásához járulhat hozzá. A gyerekek mellett a felnőtt lakosságot is tanfolyamok keretében szeretnénk bevonni a számukra ki­alakított elektronikus szolgáltatások megismerését célzó programjainkba : a csak könyvtárban és a könyvtárban is elérhető elektronikus szolgáltatások, információk elérésének megtanulásába. Egy olyan „információs központot” szeretnénk kialakítani, ahová a legkülönfélébb kéréssel, kérdés­sel be lehet térni és segítséget lehet kérni. Egyre többször szembesülünk a mindennapokban az elektronikus ügyintézés lehetőségével, illetve szükségességével. Célunk, hogy a hozzánk fordulók­nak ezen a téren is ingyenes segítséget tudjunk biztosítani, úgy is mint ennek a megtanulásban, va­lamint a konkrét segítségnyújtásban is.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: http://www.nfu.hu/ugynokseg

 Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága:  http://www.nfu.hu/hepih

Közreműködô Szervezet:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság:
http://www.nfu.hu/kozremu_szetek_hepih

 

 

TIOP 1.2.3.08/1-2008-0029 számú pályázat zárókonferenciájának
vetített anyaga: /sites/def/files/TIOP_zaro_bacss.pptx

 

TÁMOP 3.2.4.08/1-2008-0029 számú pályázat

 

Olvasóink internet használat közben.

    

 

Az új berendezések és a gyengénlátók számára felszerelt (szkennerrel és felolvasóprogrammal ellátott) számítógép.

   

      

      

Internet-használó tanfolyamunk márciusi csoportja.2011. februárra és márciusra meghirdetett tanfolyamunkon minden alkalommal maximális létszámmal jelen tudtak lenni a jelentkezők. Az oktatáson elsősorban nyugdíjasok illetve gyesről visszatérő kismamák, valamint olyan vállalkozók vettek részt, akik vagy a tudásukat szerették volna felfrissíteni, vagy saját érdeklődésüknek megfelelően szerették volna kihasználni az Internet adta lehetőségeket. A képzés oktatás az előre meghatározott tematika (Nyilvántartási szám: 03-0098-04 AL-1002) alapján folyt, könnyen felvehető ütemben, barátságos hangulatban. Minden alkalommal jutott idő a gyakorlásra, illetve az előző alkalommal tanult új ismeretanyag ismétlésére. A szóbeli és írásos értékelés során megállapítottuk, hogy minden résztvevőnk jól érezte magát és úgy gondolta, számára hasznos ismeretekkel bővült a tudása.

 

 

Copyright 2018  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény weblap by Sándor Nemes - vmkbrendszergazda@gmail.com