^

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

 

Ingyenes és térítéses szolgáltatások

 

A könyvtári tag (beiratkozott olvasó) ingyenesen veheti igénybe az alábbi szolgáltatásokat:

 

♦ a nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése (maximum 10db 4 hétre),

♦ nyomtatott, hangzó, képi dokumentumok használata,

♦ hozzáférés a könyvtár számítógépes adatbázisaihoz, CD-ROM-okhoz,

♦ tájékoztatás, segítség nyújtás a katalógusok és a kézikönyvtár használatához,

♦ az olvasóterem adott dokumentumainak és folyóiratok kölcsönzése korlátozott időre,

♦ hangos-könyvek kölcsönzése vakok és gyengén látók számára,

♦ könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása,

♦ adott könyvtári rendezvények látogatása

 

 

Térítéses szolgáltatások

 

- Könyvtárközi kölcsönzés (a szolgáltatást kérő téríti meg a dokumentum visszaküldésének a postaköltségét)

Másolat készítése könyvtári dokumentumok szövegrészeiről, ábráiról, táblázatairól (mérettől függő térítési díjak: A/4 egyoldalas 15,- Ft, kétoldalas 25,- Ft A/3 egyoldalas 25,- Ft, kétoldalas 45,- Ft)

elektronikus dokumentumokról szöveges és képi nyomtatások készítése

Szöveg:

- fekete 30 Ft/db

- színes 90 Ft/db

kép:

- fekete A/4 150 Ft/db

- színes A/4 250 Ft/db

scannelés: (képenként) 100 Ft/db

CD-DVD írás: 150 Ft/db

 

spirálozás:

-20 lapig 150 Ft

-50 lapig 200 Ft

-100 lapig 270 Ft

-150 lapig 310 Ft

-200 lapig 350 Ft

laminálás A4 100,- Ft/oldal

laminálás A3 200,- Ft/oldal

 

- Az Internet használata beiratkozott olvasóink részére (egyéb szolgáltatás nélkül) ingyenes.

- számítógép/internethasználat nem beiratkozott olvasóink részére (100ft/30perc).

Kártérítés

A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.

A gyűjteménybe vissza nem hozott dokumentumok után kártérítést fizet a használó. A könyvtári tartozást nem rendező tagságát felfüggesztjük, bírósági eljárást kezdeményezünk ellene. 

Késedelmi díj

A kölcsönzési határidő lejárta előtt egy alkalommal maximum 4 hétre hosszabbítható a kölcsönzés. Az előjegyzésben lévő dokumentum kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.

A kölcsönzési határidő lejártára postai úton figyelmeztetjük a használót. A posta és a nyomtatvány költsége a kölcsönzőt terheli.

A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért naponkénti késedelmi díjat kell fizetni, amelynek mértékét évente állapítjuk meg.

I. felszólítás 200,- Ft

II. felszólítás 300,- Ft

III. felszólítás 400,- Ft

 

Copyright 2017  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény weblap by Sándor Nemes - vmkbrendszergazda@gmail.com